Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phạm Hồng Thái

Thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa
c2phthai.nh@khanhhoa.edu.vn